Professionell gräsklippning i Dalarna

När du behöver gräsklippning i Dalarna ska du anlita ett professionellt företag som har en stor kunskap om trädgårdsskötsel. Det gör att du får arbetet utfört på ett korrekt och säkert sätt så att du och de boende får vackrare grönområden att vistas i.

Stig Nylanders Trädgård- & Fastighetsskötsel är ett professionellt företag som under nära 20 års tid har hjälp fastighetsägare, bostadsrättsföreningar och företag med fastighetsskötsel. Vår specialitet är att erbjuda helhetslösningar för hela fastighetens skötsel, såväl inomhus som utomhus. Det gör att du kan släppa alla tankar på allt som behöver åtgärdas under årets alla årstider och istället låta oss ta ansvaret för din fastighetsförvaltning, trädgårdsskötsel och snöröjning.

 

Vi kan erbjuda skräddarsydda avtal till konkurrenskraftiga priser utifrån dina önskemål och behov. Kontakta oss för mer information om hur vi kan hjälpa dig med dig med din fastighetsskötsel i Dalarna. Du kan också boka ett hembesök där vi kan presentera lösningar för er trädgårdsskötsel.

 

Trädgårdsskötsel

Trädgårdsskötsel för en fastighet eller ett fastighetsbestånd består vanligtvis av flera olika uppgifter som behöver utföras. Utöver gräsklippning i Dalarna består trädgårdsskötsel av många andra moment som exempelvis ogräsbekämpning, beskärning av träd och buskar, lövblåsning och plantering av nya växter, buskar och träd. Våra medarbetare har en lång erfarenhet inom branschen och har därmed en stor kunskap då det kommer till trädgårdsskötsel. Det gör att du alltid kan se fram emot en vältrimmad trädgård eller marktomt.

 

Gräsklippning i Dalarna

Många fastigheter har stora gräsytor på sina markområden som behöver skötas om regelbundet under vår och sommar. Det innebär att gräsmattorna behöver vattnas, att det kan komma att krävas ogräsbekämpning men också att de behöver utföras gräsklippning i Dalarna. Våra skickliga medarbetare klipper gräs med både fordon och för hand. Vi ser också till att gräset blir klippt runt buskar, häckar, träd och stenar så att gräset får en snygg och jämn yta. Vi kan också utföra slyröjning, dikesklippning och kantklippning om behov finns. Att klippa gräset bidrar inte bara till en snyggare tomt utan även till att öka trivsel hos de boende.

 

Beskärning av träd och buskar

Om fastighetens tomt har buskar och träd som behöver beskäras så är det något som vi utför. Genom att beskära buskar och träd så får dessa inte bara ett snyggare utseende utan mår dessutom bättre så att de växer och blommor. Vi utför även häckklippning om det finns på tomten. Vi kan också åta oss att plantera nya växter, buskar och träd och självklart se till att dessa och övrig grönska bevattnas under de varmaste månaderna.

 

Lövrensning

Löv på gräsytor är inte bara fult utan kan också skada gräsytor så de missfärgas i samband med att löven ruttnar. Dessutom kan omkringflygande löv skapa irritation bland de boende. Vi utför lövblåsning och bortforsling av löv från fastighetens tomt. Om gräsmattor är hårt ansatta av ogräs kan vi också utföra ogräsbekämpning för att få bort ovälkomna växter som suger åt sig näringen från gräsmattorna.

 

Helhetslösningar för er fastighetsskötsel

Stig Nylanders Trädgård- & Fastighetsskötsel kan erbjuda fastighetsägare och bostadsrättsföreningar skräddarsydda helhetslöningar för er fastighetsskötsel i Dalarna. Det innebär att vi sköter om allt underhåll av era fastigheter som bland annat trappstädning och städning av allmänna utrymmen, mindre reparationer, elarbeten och VVS arbeten.

 

Genom att anlita oss så bidrar det till att vi kan lösa alla de uppkomna problem som uppstår löpande i fastigheten så att fastigheten blir mer trivsam för de boende. Vi tar även hand om fastighetens markområden genom att utföra gräsklippning, beskärning av buskar eller träd, lövblåsning och ogräsbekämpning. Utöver det så tar vi även ansvar för fastighetens snöröjning, sandning och halkbekämpning.

 

Vi kan erbjuda förmånliga avtal under kortare eller längre perioder för er fastighetsskötsel i Dalarna till mycket konkurrenskraftiga priser. Vi kan också åta oss enstaka uppdrag kring snöröjning och trädgårdsskötsel. Kontakta oss för mer information om våra tjänster eller boka ett kostnadsfritt platsbesök där vi kan diskutera era önskemål och behov men även lämna tips och råd kring er fastighetsskötsel. 

Denna sida finns tillgänglig för uthyrning!

Jobbar ni med trädgårdsskötsel i Dalarna och vill få mer förfrågningar? Fyll i nedan formulär så kontaktar vi er och berättar mer!