Ta hjälp med halkbekämpning och snöröjning i Dalarna

Har du behov av snöröjning i Dalarna kan du kontakta oss för att boka ett kostnadsfritt platsbesök där vi kan berätta hur vi kan hjälpa dig med din snöröjning och halkbekämpning. Genom att anlita oss för din snöröjning får du en korrekt och säker snöröjning utförd vid behov.

Vintern är en tid då det vanligtvis faller mycket snö i Dalarna vilket gör att det behövs utföras snöröjning vid fastigheter så att de boende kan ta sig till och från sina bostäder säkert. Genom att anlita oss för er snöröjning i Dalarna kan vi erbjuda er en skräddarsydd lösning för er fastighets snöröjning. Det gör att ni alltid kan vara säker på att gångvägar och bilvägar är fria från snö men även sandade för att minimera riskerna för halkolyckor.

 

Snöröjning i Dalarna

Stig Nylanders Trädgård- & Fastighetsskötsel utför snöröjning i Dalarna för fastighetsbolag, företag och bostadsrättsföreningar. Vi kan åta oss enskilda uppdrag för snöröjning men också teckna avtal som innebär att vi tar över ansvaret för all snöröjning som krävs vid fastigheten under en längre period. Det innebär att ni som fastighetsägare inte behöver tänka så mycket över om det kommer snö utan det tar vi hand om så att vägar och gångstigar runt fastigheten snöröjs och sandas.

 

Fastighetsskötsel

Utöver att vi kan erbjuda er snöröjning kring era fastigheter så åtar vi oss också fastighetsskötsel i Dalarna. Genom att överlåta er fastighetsskötsel till oss ser vi till att underhålla era fastigheter så att trappor och allmänna utrymmen ger era boenden maximal trivsel. Vi kan bland annat åta oss trappstädning, städning av allmänna utrymmen, mindre reparationer, mindre elarbeten och VVS arbeten och mycket annat för att hålla er fastighet i bra skick. Vi kan erbjuda mycket förmånliga avtal till konkurrenskraftiga priser för er fastighetsskötsel i Dalarna.

 

Skräddarsydda avtal

Våra skräddarsydda avtal garanterar er att er fastighetsskötsel och snöröjning kommer att fungera felfritt. Vi kan erbjuda er helhetslösningar för er fastighetsskötsel i Dalarna vilket även inkluderar snöröjning och trädgårdsskötsel. Det innebär att vi ansvarar för att er mark kring fastigheten alltid är plogad och sandad men även att trädgården är trimmad under sommaren. Våra medarbetare är yrkesutbildade markarbetare och har den kunskap som krävs för att utföra arbeten på ett säkert och korrekt sätt. Självklart är vi också försäkrade och lämnar garantier på våra utförda arbeten så att du som beställare ska kunna känna dig trygg med vårt samarbete.

 

Vanliga frågor om snöröjning

Nedan finner du frågor och svar på de vanligaste frågorna kring snöröjning av privata fastigheter. Som fastighetsägare har man vissa förpliktelser mot både sina boenden men också mot kommunen.

 

När bör snöröjning utföras?

Snöröjning bör utföras då det har kommit mellan 4-6 centimeter snö på gångbanorna vid fastigheten. Då bör även portingångar, trappor och ingångar till allmänna utrymmen skottas rena från snö. För bilvägar kring fastigheten bör snöröjning ske då det kommit 6 centimeter blötsnö eller 8 centimeter torr snö.

 

Vem är skyldig att utföra snöröjning vid privata fastigheter?

Det är fastighetsägaren som är skyldig att se till att det sker snöröjning på fastighetens marker så att de boende kan ta sig fram säkert till och från bostaden utan att råka ut för halkolyckor. Även om det är snöröjt och sandat kan det ske halkolyckor men då kan inte fastighetsägaren ställas till svars då olyckan inte beror på försumlighet från fastighetsägarens sida.

 

Om fastighetsägaren dock inte snöröjer och sandar för att minimera riskerna för olyckor kan fastighetsägaren bli skadeståndsskyldig. Fastighetsägaren ska även se till att det är snöröjt och sandat så att sophämtarna kan ta sig fram för att tömma sopor och brevbäraren kan ta sig fram till brevlådorna.

 

Vad gäller för utfartsvägar mot allmänna vägar?

Fastighetsägaren är också ansvarig för att de snövallar som kommunala snöröjare plogar upp vid infarter till fastigheten tas bort. Detta så att boende kan komma ut med sina bilar eller gåendes och så att exempelvis brevbäraren ska kunna ta sig in till fastighetsområdet. Den snö som plogas upp in på privata mark får inte läggas ut på allmän mark utan om det uppstår snöhögar som behöver tas bort ansvarar fastighetsägaren för att snön forslas bort till avsedda snöupplag.

 

Kontakta oss

Du kan kontakta oss för att erhålla mer information om våra tjänster och om hur vi kan hjälpa dig med din snöröjning vid din fastighet. Du kan också använda formuläret på sidan för att boka ett platsbesök där vi kan ta del av dina önskemål och behov men också lämna råd kring din snöröjning. 

Denna sida finns tillgänglig för uthyrning!

Jobbar ni med trädgårdsskötsel i Dalarna och vill få mer förfrågningar? Fyll i nedan formulär så kontaktar vi er och berättar mer!